Odstoupení od kupní smlouvy

VZOR - Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: 

Nature Notea, s. r. o.
IČ: 24802999
DIČ: CZ24802999
se sídlem: Husitská 107/3, 13000 Praha 3
zapsané v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 175659
kontaktní údaje:
email :  info@naturenotea.com

telefon: 605 328 457

www.naturenotea-shop.cz

 

Oznamuji tímto, že odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

Jméno a příjmení kupujícího (spotřebitele):

..............................................................................................

 

Adresa kupujícího (spotřebitele):

..............................................................................................

..............................................................................................

 

Datum objednání zboží: ..................................................

Číslo faktury: ...................................................................

Číslo objednávky:  ..........................................................

Číslo účtu pro bezhotovostní vrácení kupní ceny:

.............................................................................................

 

Adresa pro vrácení zboží poštovní poukázkou:

.............................................................................................

 

Kupní smlouva a Odstoupení od smlouvy se řídí Obchodními podmínkami uvedenými
na webu www.naturenotea-shop.cz 

 

Podpis kupujícího (spotřebitele) ...........................................................

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum .............................................  V.................................